Pause
      Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere, onorariu care trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de:


-natura, noutatea şi dificultatea obiectului conflictului;

-importanţa intereselor în cauză;

-timpul acordat de mediator şedinţelor de mediere;

-avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul părţilor,etc

 
      Onorariul mediatorului va fi suportat de catre părţi în mod egal, dacă acestea nu au convenit altfel.