Pause

Avocatul Mediator Claudiu Ignat poate programa medieri atât la sediul cabinetului s ău de avocat cat şi la sediul Centrului de Mediere Craiova pentru toate tipurile de conflicte în care părţile acceptă dialogul ca modalitate de clarificare a intereselor, în scopul ajungerii la o înţelegere comună.

Medierea poate fi utilizat ă în soluţionarea următoarelor conflicte:

-drept civil: grăniţuire, revendicare, pretenţii evacuare, obligaţia de a face, partaj, etc,;
-dreptul familiei: desfacerea căsătoriei, încredinţarea/reîncredinţarea minorilor, partaj bunuri comune, etc;
-drept penal: plangeri prealabile (lovire, calomnie, etc.);
-drept comercial: somaţii de plată, pretenţii, executarea contractelor, litigii între asociaţi,etc.
-precum şi orice litigiu sau disput ă de orice natură care pot fi supuse mediere în conformitate cu dispoziţiile Legii 192/2006.

 

De asemenea, d-nul Claudiu Ignat, în calitate de formator de mediatori, împreună cu echipa din cadrul Centrului de Mediere Craiova, susţine cursuri autorizate de Consiliul medierii în privinţa formării de noi mediatori.Toate aceste cursuri au loc în cadrul Centrului de Mediere Craiova.

Lansare carte